CONTACT

soheee@hanmail.net
soheee1@gmail.com

Cloths for Human beings
22004, gauze, bobbin, 53x147x5cm / Gauze Shoes, 2004, gauze, 18x25x6.5cm


http://soheecho.kr/files/gimgs/th-63_1_v8.jpg
http://soheecho.kr/files/gimgs/th-63_1_v9.jpg
http://soheecho.kr/files/gimgs/th-63_4_v6.jpg
http://soheecho.kr/files/gimgs/th-63_La vie et la mortěž‘.jpg